Hanoi no Tobira - Hanoi no Tobira là công ty môi giới bất động sản tại Hà Nội. Tất cả các phòng đều được chụp ảnh 360 °, vì vậy bạn có thể xem trước trực tuyến mọi lúc, mọi nơi!

Tìm kiếm theo từ khóa

95 Nguyen Dinh Thi Apartment - 1 bed room Tay Ho District

95 Nguyen Dinh Thi Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$750
Happy House Apartment - 1 bed room Tay Ho District

Happy House Apartment - 1 bed room

Diện tích: 42m2

Loại phòng: 1BED

$400
25 Tay Ho Apartment - 1 bed room Tay Ho District

25 Tay Ho Apartment - 1 bed room

Diện tích: 60m2

Loại phòng: 1BED

$580
Roygent Parks - Studio 512 Cau Giay District

Roygent Parks - Studio 512

Diện tích: 56m2

Loại phòng: STUDIO

$1,870
West Point 29 Apartment - 3 bed room Tay Ho District

West Point 29 Apartment - 3 bed room

Diện tích: 145m2

Loại phòng: 3BED

$2,700
Umichome apartment - Studio Ba Dinh District

Umichome apartment - Studio

Diện tích: 28m2

Loại phòng: STUDIO

$350
PentStudio West Lake Hanoi 714- Depulex One bed room Tay Ho District

PentStudio West Lake Hanoi 714- Depulex One bed room

Diện tích: 75m2

Loại phòng: 1BED

$1,900
13, 399 Au Co Apartment - 3 bed room Tay Ho District

13, 399 Au Co Apartment - 3 bed room

Diện tích: 110m2

Loại phòng: 3BED

$1,100
Victoria Apartment04 - 2 bed room Tay Ho District

Victoria Apartment04 - 2 bed room

Diện tích: 120m2

Loại phòng: 2BED

$2,100
Victoria Apartment03 - 2 bed room Tay Ho District

Victoria Apartment03 - 2 bed room

Diện tích: 120m2

Loại phòng: 2BED

$2,750
Victoria Apartment05 - 1 bed room Tay Ho District

Victoria Apartment05 - 1 bed room

Diện tích: 75m2

Loại phòng: 1BED

$1,650
Victoria Apartment02 - 1 bed room Tay Ho District

Victoria Apartment02 - 1 bed room

Diện tích: 70m2

Loại phòng: 1BED

$1,850
Vinhomes Skylake S1 2609 - 2 bed room Nam Tu Liem

Vinhomes Skylake S1 2609 - 2 bed room

Diện tích: 70m2

Loại phòng: 2BED

$1,000
DMC Tower - 3 bed room Ba Dinh District

DMC Tower - 3 bed room

Diện tích: 134m2

Loại phòng: 3BED

$2,500
Hidamari Residence - A bed room Ba Dinh District

Hidamari Residence - A bed room

Loại phòng: 1BED

$1,100
Daeha Serviced Apartment - 3 bed room Ba Dinh District

Daeha Serviced Apartment - 3 bed room

Diện tích: 98m2

Loại phòng: 3BED

$2,400
TCS Housing Yen Phu - One bed room Tay Ho District

TCS Housing Yen Phu - One bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$630
TCS Housing Yen Phu - 1 bed room Tay Ho District

TCS Housing Yen Phu - 1 bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$630
H-Pretty House 100 - 2 bed room Cau Giay District

H-Pretty House 100 - 2 bed room

Diện tích: 70m2

Loại phòng: 2BED

$870
H-Pretty House 110 - Studio Cau Giay District

H-Pretty House 110 - Studio

Diện tích: 35m2

Loại phòng: STUDIO

$500
Grandeur Palace - 3 bed room Ba Dinh District

Grandeur Palace - 3 bed room

Diện tích: 115m2

Loại phòng: 2BED

$3,150
Grandeur Palace - 2 bed room Ba Dinh District

Grandeur Palace - 2 bed room

Diện tích: 90m2

Loại phòng: 2BED

$2,500
Flesta Nui Truc Service Apartment - Studio Ba Dinh District

Flesta Nui Truc Service Apartment - Studio

Diện tích: 35m2

Loại phòng: STUDIO

$800
Tavernier Blue Luxury Apartment 2 - 2 bed room Hoan Kiem District

Tavernier Blue Luxury Apartment 2 - 2 bed room

Diện tích: 130m2

Loại phòng: 2BED

$1,300
Lakeside Oasis House - 2 bed room Tay Ho District

Lakeside Oasis House - 2 bed room

Diện tích: 100m2

Loại phòng: 2BED

$1,800
Aritex Apartment - 2 bed room Hai Ba Trung District

Aritex Apartment - 2 bed room

Diện tích: 100m2

Loại phòng: 2BED

$1,700
TCS Housing Xuan Dieu - 2 bed room Tay Ho District

TCS Housing Xuan Dieu - 2 bed room

Diện tích: 100m2

Loại phòng: 2BED

$730
Sumitomo 3 - 1 bed room Ba Dinh District

Sumitomo 3 - 1 bed room

Diện tích: 85m2

Loại phòng: 1BED

$1,200
the Celadon - 2 bed room Ba Dinh District

the Celadon - 2 bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 2BED

$1,150
Sumitomo 14 Apartment - One bed room Ba Dinh District

Sumitomo 14 Apartment - One bed room

Diện tích: 55m2

Loại phòng: 1BED

$900
Granda Trung Hoa - 1 bed room Cau Giay District

Granda Trung Hoa - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$460
Alaya 36 Dao Tan - One bed room Ba Dinh District

Alaya 36 Dao Tan - One bed room

Diện tích: 40m2

Loại phòng: 1BED

$620
Alaya 36 Dao Tan - Studio Ba Dinh District

Alaya 36 Dao Tan - Studio

Diện tích: 30m2

Loại phòng: STUDIO

$400
50 Dang Thai Mai Apartment - Three bed room Tay Ho District

50 Dang Thai Mai Apartment - Three bed room

Diện tích: 165m2

Loại phòng: 3BED

$2,000
Lakeside Terrace Apartment - 3 bed room Tay Ho District

Lakeside Terrace Apartment - 3 bed room

Diện tích: 185m2

Loại phòng: 3BED

$3,600
Vitrine Apartment - 2 bed room Hai Ba Trung District

Vitrine Apartment - 2 bed room

Diện tích: 146m2

Loại phòng: 2BED

$1,700
The Second May - 1 bed room Ba Dinh District

The Second May - 1 bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$1,100
Flesta Doi Can - One bed room Ba Dinh District

Flesta Doi Can - One bed room

Diện tích: 50m2

Loại phòng: 1BED

$1,100
Neo-living Service Apartment - Studio Cau Giay District

Neo-living Service Apartment - Studio

Diện tích: 45m2

Loại phòng: STUDIO

$400
NB Apartment Linh Lang - Studio Ba Dinh District

NB Apartment Linh Lang - Studio

Diện tích: 27m2

Loại phòng: STUDIO

$360
TOM Building - 2 bed room Tay Ho District

TOM Building - 2 bed room

Diện tích: 120m2

Loại phòng: 2BED

$1,000
HaaH Home - STUDIO Tay Ho District

HaaH Home - STUDIO

Diện tích: 40m2

Loại phòng: STUDIO

$350
May Residences - Studio Ba Dinh District

May Residences - Studio

Diện tích: 30m2

Loại phòng: STUDIO

$550
67 Dang Thai Mai Apartment - 3 bed room Tay Ho District

67 Dang Thai Mai Apartment - 3 bed room

Diện tích: 160m2

Loại phòng: 3BED

$1,400
Xuan Apartment - 2 bed room Tay Ho District

Xuan Apartment - 2 bed room

Diện tích: 76m2

Loại phòng: 2BED

$720
Optimus Apartment - Studio Tay Ho District

Optimus Apartment - Studio

Diện tích: 55m2

Loại phòng: STUDIO

$350
51a Nguyen Khac Hieu Apartment - STUDIO Ba Dinh District

51a Nguyen Khac Hieu Apartment - STUDIO

Diện tích: 30m2

Loại phòng: STUDIO

$500
51a Nguyen Khac Hieu Apartment - Studio Ba Dinh District

51a Nguyen Khac Hieu Apartment - Studio

Diện tích: 30m2

Loại phòng: STUDIO

$500
Pan' House - One bed room Tay Ho District

Pan' House - One bed room

Diện tích: 46m2

Loại phòng: 1BED

$550
32 To Ngoc Van Apartment - 3 bed room Tay Ho District

32 To Ngoc Van Apartment - 3 bed room

Diện tích: 140m2

Loại phòng: 3BED

$2,000
43 Quan Thanh Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

43 Quan Thanh Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$450
95 Nguyen Dinh Thi Apartment - One bed room Tay Ho District

95 Nguyen Dinh Thi Apartment - One bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$850
Vinhomes Metropolis M1 3811 - 2 bed room Ba Dinh District

Vinhomes Metropolis M1 3811 - 2 bed room

Diện tích: 80m2

Loại phòng: 2BED

$1,480
Vinhomes Royal City R5A 0901 - 3 bed room Thanh Xuan

Vinhomes Royal City R5A 0901 - 3 bed room

Diện tích: 135m2

Loại phòng: 3BED

$1,600
111 Xuan Dieu Apartment - 2 bed room Tay Ho District

111 Xuan Dieu Apartment - 2 bed room

Diện tích: 120m2

Loại phòng: 2BED

$1,000
Westlake Emerald Suites - 1 bed room Tay Ho District

Westlake Emerald Suites - 1 bed room

Diện tích: 50m2

Loại phòng: 1BED

$620
West Point 28 Apartment - 2 bed room Tay Ho District

West Point 28 Apartment - 2 bed room

Diện tích: 130m2

Loại phòng: 2BED

$2,300
Masteri West Heights - 2 bed room Nam Tu Liem

Masteri West Heights - 2 bed room

Diện tích: 63m2

Loại phòng: 2BED

$900
Fraser Residence Hanoi - Two bed room Bac Tu Liem

Fraser Residence Hanoi - Two bed room

Diện tích: 100m2

Loại phòng: 1BED

$3,420
Fraser Residence Hanoi - 2 bed room Bac Tu Liem

Fraser Residence Hanoi - 2 bed room

Diện tích: 90m2

Loại phòng: 1BED

$2,900
Fraser Residence Hanoi - 1 bed room Bac Tu Liem

Fraser Residence Hanoi - 1 bed room

Diện tích: 70m2

Loại phòng: 1BED

$1,910
Roygent Parks - Studio 601 Cau Giay District

Roygent Parks - Studio 601

Diện tích: 51m2

Loại phòng: STUDIO

$1,925
Zen Home - 3 bed room Tay Ho District

Zen Home - 3 bed room

Diện tích: 130m2

Loại phòng: 3BED

$1,800
Umichome apartment - 1 bed room Ba Dinh District

Umichome apartment - 1 bed room

Diện tích: 40m2

Loại phòng: 1BED

$500
PentStudio West Lake Hanoi 713- Depulex 1 bed room Tay Ho District

PentStudio West Lake Hanoi 713- Depulex 1 bed room

Diện tích: 75m2

Loại phòng: 1BED

$1,900
13, 399 Au Co Apartment - 3 bed room Duplex Tay Ho District

13, 399 Au Co Apartment - 3 bed room Duplex

Diện tích: 200m2

Loại phòng: 3BED

$2,200
13, 399 Au Co Apartment - 1 bed room Tay Ho District

13, 399 Au Co Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$450
Victoria Apartment01 - 1 bed room Tay Ho District

Victoria Apartment01 - 1 bed room

Diện tích: 70m2

Loại phòng: 1BED

$1,950
DMC Tower - 1 bed room Ba Dinh District

DMC Tower - 1 bed room

Diện tích: 66m2

Loại phòng: 1BED

$1,500
Sumitomo 15 Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

Sumitomo 15 Apartment - 1 bed room

Diện tích: 50m2

Loại phòng: 1BED

$1,000
Swan lake Apartment - 2 bed room Tay Ho District

Swan lake Apartment - 2 bed room

Diện tích: 180m2

Loại phòng: 2BED

$2,500
Hidamari Residence - One bed room Ba Dinh District

Hidamari Residence - One bed room

Loại phòng: 1BED

$1,100
Hidamari Residence - 1 bed room Ba Dinh District

Hidamari Residence - 1 bed room

Loại phòng: 1BED

$1,100
Daeha Serviced Apartment - 2 bed room Ba Dinh District

Daeha Serviced Apartment - 2 bed room

Diện tích: 76m2

Loại phòng: 2BED

$2,100
TCS Housing Yen Phu - One bed room Tay Ho District

TCS Housing Yen Phu - One bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$700
H-Pretty House 100 - STUDIO Cau Giay District

H-Pretty House 100 - STUDIO

Diện tích: 45m2

Loại phòng: STUDIO

$700
Grandeur Palace - 1 bed room Ba Dinh District

Grandeur Palace - 1 bed room

Diện tích: 56m2

Loại phòng: 1BED

$1,700
Flesta Nui Truc Service Apartment - 2 bed room Ba Dinh District

Flesta Nui Truc Service Apartment - 2 bed room

Diện tích: 60m2

Loại phòng: 2BED

$1,450
Lexington Service Apartment - 2 bed room Cau Giay District

Lexington Service Apartment - 2 bed room

Diện tích: 90m2

Loại phòng: 2BED

$1,500
Lien Tri Apartment - 1 bed room Hoan Kiem District

Lien Tri Apartment - 1 bed room

Diện tích: 50m2

Loại phòng: 1BED

$700
Lakeside Oasis House - 3 bed room Tay Ho District

Lakeside Oasis House - 3 bed room

Diện tích: 220m2

Loại phòng: 3BED

$2,600
Starlake 901B 504 - 3 bed room Tay Ho District

Starlake 901B 504 - 3 bed room

Diện tích: 109m2

Loại phòng: 3BED

$1,700
22 Housing Residence Suites - 1 bed room Ba Dinh District

22 Housing Residence Suites - 1 bed room

Diện tích: 42m2

Loại phòng: STUDIO

$830
22 Housing Residence Suites - Studio Ba Dinh District

22 Housing Residence Suites - Studio

Diện tích: 28m2

Loại phòng: STUDIO

$550
Hong Kong Tower 1001- 2 bed room Dong Da District

Hong Kong Tower 1001- 2 bed room

Diện tích: 78m2

Loại phòng: 2BED

$820
Aritex Apartment - 1 bed room Hai Ba Trung District

Aritex Apartment - 1 bed room

Diện tích: 70m2

Loại phòng: 1BED

$1,250
TCS Housing Au Co - 1 bed room Tay Ho District

TCS Housing Au Co - 1 bed room

Diện tích: 60m2

Loại phòng: 1BED

$550
Grand Spring Suites - 1 bed room Ba Dinh District

Grand Spring Suites - 1 bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$1,050
Sumitomo 12 - 1 bed room Ba Dinh District

Sumitomo 12 - 1 bed room

Diện tích: 85m2

Loại phòng: 1BED

$1,000
Shikitei - One bed room Ba Dinh District

Shikitei - One bed room

Diện tích: 40m2

Loại phòng: 1BED

$1,210
Lexington Service Apartment - Studio Cau Giay District

Lexington Service Apartment - Studio

Diện tích: 57m2

Loại phòng: STUDIO

$750
Sumitomo 14 Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

Sumitomo 14 Apartment - 1 bed room

Diện tích: 55m2

Loại phòng: 1BED

$900
50 Dang Thai Mai Apartment - 3 bed room Tay Ho District

50 Dang Thai Mai Apartment - 3 bed room

Diện tích: 165m2

Loại phòng: 3BED

$2,200
Lancaster Luminaire 1506 - 2 bed room Dong Da District

Lancaster Luminaire 1506 - 2 bed room

Diện tích: 98m2

Loại phòng: 2BED

$2,050
Ruby House 3 - 2 bed room Ba Dinh District

Ruby House 3 - 2 bed room

Diện tích: 76m2

Loại phòng: 2BED

$1,550
Green Palm Apartment - 3 bed room Tay Ho District

Green Palm Apartment - 3 bed room

Diện tích: 220m2

Loại phòng: 3BED

$3,500
The Second May - 1 bed room Ba Dinh District

The Second May - 1 bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$1,100
Flesta Doi Can - 1 bed room Ba Dinh District

Flesta Doi Can - 1 bed room

Diện tích: 55m2

Loại phòng: 1BED

$1,000
NB Apartment Kim Ma - Studio Ba Dinh District

NB Apartment Kim Ma - Studio

Diện tích: 29m2

Loại phòng: STUDIO

$375
Westlake Home - 3 bed room Tay Ho District

Westlake Home - 3 bed room

Diện tích: 180m2

Loại phòng: 3BED

$1,500

Tại sao chọn chúng tôi?

Chúng tôi cung cấp thông tin chính xác và phản hồi lịch sự từ quan điểm của người Nhật cho bất kỳ ai đang tìm phòng tại Việt Nam.

100% người Nhật điều hành kinh doanh Chúng tôi cung cấp chất lượng dịch vụ Nhật Bản
Tất cả các phòng đều được chụp Ảnh 360 ° Bạn có thể kiểm tra phòng mọi lúc mọi nơi trên mạng
Miễn phí Chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào từ bên thuê
Mạng lưới khổng lồ Có cho thuê và cho mua phòng đáp ứng nhiều nhu cầu
Hỗ trợ khách hàng đầy đủ Cả hai Người đồng sáng lập đã sống ở Việt Nam hơn 5 năm và đã giải quyết các vấn đề hàng ngày của bạn.
Liên hệ trên Zalo Để được tư vấn, giải đáp thắc mắc vui lòng liên hệ trên Zalo
Hanoi Area Information Thứ 5, 12/05/2022

Hanoi Area Information

Work flow

BƯỚC 1 Tìm “Hanoi no Tobira” Trên các trang mạng xã hội BƯỚC 1

Not only room but also local food, Vietnam life tip

BƯỚC 2 Ghé thăm phòng trực tuyến BƯỚC 2

Tìm phòng có ảnh 360 ° như thể bạn đang thực sự nhìn vào bên trong trang web mọi lúc, mọi nơi

BƯỚC 3 Contact via email, LINE, zalo BƯỚC 3

Check the latest information about the room you are interested in

STEP 4 Visit offline to make final decisions STEP 4

Checking via video call is also available

STEP 5 Sign contracts and payments (Deposit/In advance) STEP 5

Need deposits to secure your room

STEP 6 Move STEP 6

Open the door to new life in Hanoi!

Danh sách so sánh
vn en jp
line line