Chính sách bảo mật

Trang web này được vận hành bởi Công ty TNHH Imapeak Việt Nam (sau đây gọi là "công ty của chúng tôi").

Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của thông tin cá nhân của bạn và để thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin đó một cách hợp lý và để quản lý thông tin đó một cách an toàn, chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo mật và vận hành nó như sau.

-Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ tôn trọng và tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và trật tự xã hội về bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời cố gắng xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân một cách hợp lý.

- Định nghĩa thông tin cá nhân

Trang web này xác định tất cả thông tin có thể xác định một cá nhân là thông tin cá nhân.

- Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được thu thập bằng các phương tiện thích hợp, và mục đích sử dụng sẽ được công bố, thông báo và chỉ rõ, và thông tin cá nhân sẽ không được xử lý ngoài phạm vi mục đích sử dụng mà không được sự đồng ý của người đó.

- Tiết lộ thông tin cá nhân

Đối với yêu cầu từ người có liên quan liên quan đến thông tin cá nhân do Công ty quản lý, sau khi xác nhận danh tính của người có liên quan, chúng tôi sẽ trả lời nhanh chóng và trong phạm vi hợp lý.

- Liên kết đến các trang web khác

Trang web này không chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của khách truy cập trên các trang web khác (nhà điều hành doanh nghiệp hoặc cá nhân) có liên kết từ trang web này. Vui lòng tham khảo chi tiết xử lý thông tin cá nhân của trang web được liên kết liên quan đến việc thu thập thông tin cá nhân được thực hiện trên trang web được liên kết.

[Yêu cầu]

Công ty TNHH Imapeak Việt Nam (Tobira tại Hà Nội)

Địa chỉ email: info@imapeak.com

Địa chỉ: Tầng 16 Trung tâm Thương mại Daeha, 360 Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
 

Danh sách so sánh
vn en jp
line line