Cho thuê

43 Quan Thanh Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

43 Quan Thanh Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$450
95 Nguyen Dinh Thi Apartment - One bed room Tay Ho District

95 Nguyen Dinh Thi Apartment - One bed room

Diện tích: 65m2

Loại phòng: 1BED

$850
95 Nguyen Dinh Thi Apartment - 1 bed room Tay Ho District

95 Nguyen Dinh Thi Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$750
Vinhomes Metropolis M1 3811 - 2 bed room Ba Dinh District

Vinhomes Metropolis M1 3811 - 2 bed room

Diện tích: 80m2

Loại phòng: 2BED

$1,480
Vinhomes Royal City R5A 0901 - 3 bed room Thanh Xuan

Vinhomes Royal City R5A 0901 - 3 bed room

Diện tích: 135m2

Loại phòng: 3BED

$1,600
Vinhomes Royal City R4A 3009 - 2 bed room Thanh Xuan

Vinhomes Royal City R4A 3009 - 2 bed room

Diện tích: 112m2

Loại phòng: 2BED

$1,250
Vinhomes Royal City R4B 2119 - 2 bed room Thanh Xuan

Vinhomes Royal City R4B 2119 - 2 bed room

Diện tích: 95m2

Loại phòng: 2BED

$1,200
111 Xuan Dieu Apartment - 2 bed room Tay Ho District

111 Xuan Dieu Apartment - 2 bed room

Diện tích: 120m2

Loại phòng: 2BED

$1,000
Happy House Apartment - 1 bed room Tay Ho District

Happy House Apartment - 1 bed room

Diện tích: 42m2

Loại phòng: 1BED

$400
Westlake Emerald Suites - 1 bed room Tay Ho District

Westlake Emerald Suites - 1 bed room

Diện tích: 50m2

Loại phòng: 1BED

$620
25 Tay Ho Apartment - 1 bed room Tay Ho District

25 Tay Ho Apartment - 1 bed room

Diện tích: 60m2

Loại phòng: 1BED

$580
West Point 28 Apartment - 2 bed room Tay Ho District

West Point 28 Apartment - 2 bed room

Diện tích: 130m2

Loại phòng: 2BED

$2,300
Lọc
Danh sách so sánh
vn en jp
line line