Tất cả sản phẩm

Ciputra E1 - 3 bed room Tay Ho District

Ciputra E1 - 3 bed room

Diện tích: 153m2

Loại phòng: 3BED

$1,200
Hanoi Home 8 - 2 bed room Tay Ho District

Hanoi Home 8 - 2 bed room

Diện tích: 120m2

Loại phòng: 2BED

$1,200
46/31 Xuan Dieu Apartment - 1 bed room Tay Ho District

46/31 Xuan Dieu Apartment - 1 bed room

Diện tích: 160m2

Loại phòng: 1BED

$1,200
224 Buoi Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

224 Buoi Apartment - 1 bed room

Diện tích: 40m2

Loại phòng: 1BED

$600
92 Dao Tan Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

92 Dao Tan Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$800
92 Dao Tan Apartment - 2 bed room Ba Dinh District

92 Dao Tan Apartment - 2 bed room

Diện tích: 60m2

Loại phòng: 2BED

$800
Hong Gia Tue - 2 bed room Tay Ho District

Hong Gia Tue - 2 bed room

Diện tích: 75m2

Loại phòng: 2BED

$1,580
Hong Gia Tue - One bed room Tay Ho District

Hong Gia Tue - One bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$1,200
Hong Gia Tue - 1 bed room Tay Ho District

Hong Gia Tue - 1 bed room

Diện tích: 57m2

Loại phòng: 1BED

$1,200
Hong Gia Tue - Studio Tay Ho District

Hong Gia Tue - Studio

Diện tích: 45m2

Loại phòng: STUDIO

$1,150
Ajisai Apartment - 1 bed room Ba Dinh District

Ajisai Apartment - 1 bed room

Diện tích: 45m2

Loại phòng: 1BED

$1,000
Ajisai Apartment - 2 bed room Ba Dinh District

Ajisai Apartment - 2 bed room

Diện tích: 85m2

Loại phòng: 2BED

$1,500
Lọc
Danh sách so sánh
vn en jp
line line